STØTTEMEDLEM?
 Museum tar ingen medlemskontingent, men om du allikevel vil støtte Museum kan du betale inn et valgfritt beløp til Museums konto 1206 80 76089


På forhånd takk